ලංකාවේ නිළධාරීන් ගමට යන්නේ මාස 3කට සැරයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සදහා ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන් අති විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙතත් ඔවුන් වෙනුවෙන් සේවා සැපයීම සදහා ගමට යෑමට මේ නිළධාරීන් හට ඉඩ ලැබෙන්ේ මාස 3 හමාරකට එක් දිනක් පමණක් බව ආචාර්ය ආනන්ද ධර්මරත්න පෙන්වා දෙයි.

ප්‍රජා සංවර්ධනය පිළිබද විශේෂඥයෙක් වන ආචාර්ය ආනන්ද ධර්මරත්න කියා සිටින්නේ ප්‍රජාව සදහා වෙන් කළ හැකි කාලය පිළිබද ගැටළුවක් පවතින හෙයින් ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්ගේ සේවය ගමට නොලැබෙන බවයි.

මේ සේවය කිසිලෙස නොලැබීම හේතුවෙන් සමාජ ආරක්ෂාව බිද වැටෙන බව ආචාර්ය ආනන්ද ධර්මරත්න තර්ක කරන්නේ පහත සදහන් සංඛ්‍යා ලේඛන සමගිනි.

මාසයකට සති 04කි.ඉන් ක්ෂේත්‍රයට යාමට නොහැකි වන දින ගණන.

1) සෙනසුරාදා / ඉරිදා දින නිවාඩු – 08
2) මාසික පෝය නිවාඩු – 01
3) අනිවාර්ය කාර්යාලීය දින – 04
4) සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් දින – 01
5) හිමිකම් නිවාඩු ලබාගැනීම් දින – 02

ක්ෂේත්‍රයට යාමට නොහැකි වන දින ගණන – 16

ක්ෂේත්‍රයට වාර්තා කිරීමට ඉතිරි වන දින ගණන

28 – 16 = දින 12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකට ඇති ග්‍රාම නිළධාරී වසම් ගණන

14022 / 327 =42.89 (43)

එම නිසා ග්‍රාම නිළධාරී වසමකට යාමට හැකි වාර ගණන

43 / 12 = 3.58 ට මාස මාස 3 1/2 කට වරකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.