මොනෝ රේල් හමාරයි – ඒ වෙනුවට ලයිට් රේල්

paataliමොනෝ රේල් හමාරයි – ඒ වෙනුවට ලයිට් රේල්

මාර්ග තදබදයට පිලියමක් ලෙසින් යෝජනා වූ මොනෝ රේල් කොච්චි පිළිබද වූ වැඩ පිළිවෙල ඇත හැර දැමීමට තීරණය වී ඇති අතර ඒ වෙනුවට ලයිට් රේල් දුම්රිය හදුන්වා දීමට ආණ්ඩුව තීරණය කොට ඇත.

මොනෝ රේල් යනු ගුවන් පාලම් මතින් දිවෙන තරමක් විශාල දුම්රියකි.ලයිට් රේල් යනු බිම මත දිවෙන විදුලි දුම්රිය පද්ධතියකි.

මේ දුම්රිය මැදිරි කිහිපයකින් සමන්විතය.ධාවනය වෙන ලයිට් රේල් භාවිත කරන්නේ මහා මාර්ගය මත දිවෙන දුම්රිය පීලි ඔස්සේය.

මෙගා පොලිස් අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවකතීන්දු කොට ඇත්තේ ලයිට් රේල් ක්‍රමය කොළඹට වඩාත් උචිත බවයි.

රණවක අමාත්‍යවරයා කියා සිටින්නේ ලයිට් රේල් ක්‍රමය නඩත්තු කිරීමට පහසු අතර වඩාත් ලාභදායක බවයි.

මුල් පියවරේදී මීගමුව සිට කොටුව දක්වා දිවෙන කිලෝ මීටර් 42ක දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

 

ලයිට් රේල්

light rail

 

 

 

 

 

මොනෝ රේල්
monorail

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.