බදු වැඩිවෙන ලකුණු ?

lakshmanබදු වැඩිවෙන ලකුණු ?

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් කෝටි 150ක පමණ ණයක්  ආණ්ඩුව විසින් ඉල්ලා ඇත.

මේ ණය ලබා දිය හැකි නමුත් ඊට පෙර වැට් බද්ද ඇතුළු තවත් බදු ගණනාවක් වැඩි කල යුතුව ඇතිබව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ආණ්ඩුවට පෙන්වා දී ඇත.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියා සිටින්නේ දැනට 11% මට්ටමේ ඇති වට බද්ද 15% දක්වා වැඩිකළ යුතු බවයි.

උපයන විට ගෙවන බදු වැඩි කිරීමටත් යෝජනා වී ඇති අතර ඒ අනුව රුපියල් 54000ක මාසික වැටුපක් ලබන අයහට උපයනවිට ගෙවන බදු ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

මුදල් රාජ්‍ය ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන කියා සිටින්නේ ආණ්ඩුවට බදු සංශෝධනය නොකර සිටීමට බැරි තත්වයක් ඇති වී ඇති බවයි.

සිගරට්, මත්පැන් මෙන්ම රථ වාහන සදහා අයකෙරෙන බඩුත් වැඩිවීමට ඉඩ තිබේ.

ආණ්ඩුවට බදු වැඩි කල හැකි නමුත් මේ වැඩිකරන බදු බර කොතෙක් ජනතාවට දැරිය හැකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි.මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වීදියේ නැගෙන විරෝධතා සහ වැඩ වර්ජන ඔස්සේ තීරණය වීමට ඉඩ හැරියහොත් මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ණය වලින් අත්පත් කරගැනීමට බලාපොරොත්තුවන සංවර්ධනය අත්පත් කරගත හැකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.