අත්වැල්තොට ජලජ ජීවීන් අනතුරේ

4අත්වැල්තොට ජලජ ජීවීන් අනතුරේ

කළුතර – බදුරලිය ප්‍රාදේශීය කොට්ටාශයට අයත් අත්වැල්තොට පිහිටි අත්වැල්තොට ඇල්ලට ඉහලින් වේල්ලක් ඉදිකර ජලාශයක් තනා එම ජලය ගගේ පහලට 1km ක් පමණ රැගෙන ගොස් එහි ඉදිකරන බලාගාරයක් මගින් විදුලිය නිපදවීමට සැලසුම් කොට තිබේ.

එමගින් පැලන් ගග පීලිතුඩ ඇල්ල සහ ඉතා දුර්ලභ ජෛව ප්‍රජාව විනාශ වීමට ඉඩක් ඇති බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ සජීව චාමිකර මහතා පවසයි.

දම්මික රණතුංග මහතාට අයත් සකුරා එනර්ජි පුද්ගලික සමාගම මගින් රු.මිලියන 350ක වියදමින් ක්‍රියාත්මක කරන මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගා වොට් 1.5ක විදුලිබලයක් නිපදවීමට යෝජිත අතර එමගින් දිනකට රු. 4,36,000ක් ඉපයීමට මෙම සමාගම සුදානම් වේ.

දැනට ලංකාවේ මිරිදිය ජීවීන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් වදවීමේ තර්ජනයට මුහුණ පා ඇත.මෙවැනි තත්වයකදී අත්වැල්තොට කුඩා ජලවිදුලි ව්‍යාපෘති වාර්තාවේ මේ පිළිබද ප්‍රමාණවත් ඇගයීමක් සිදු කර නොමැති වීම විශාල අඩුපාඩුවකි.

තව ද ලංකාවේ මිරිදිය මසුන් විශේෂ අතුරින් 13ක් අපනයනය සම්පුර්ණයෙන් තහනම් කර ඇති අතර තවත් විශේෂ 8ක් අපනයනය සීමා කර ඇත.ඒ සීමාවන් පනවා ඇත්තේ මෙම මිරිදිය ජීවීන්ට ඇති තර්ජන සැලකිල්ලට ගෙනය.

මෙම සියල්ල හේතුවෙන් අත්වැල්තොට පැලන් ගග පරිසර සංරක්ෂණ කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර එම ප්‍රදේශය සංරක්ෂණය සදහා උපාය මාර්ග සකස් කල යුතු බව සජීව චාමිකර මහතා පවසයි.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.