ලේ තැවරුණු මුදල් අපට අවශ්‍ය නැහැ

pope francisලේ තැවරුණු මුදල් අපට අවශ්‍ය නැහැ

වතිකානුවේ ශාන්ත පීතර චතුරශ්‍රයේ පවතී ආගමික රැස්වීමක් අමතමින් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ධනපතීන්ගේ කිලිටි මුදල් මට අවශ්‍ය නැහැ යැයි පැවසුවේය.

ඔබලා මේ මුදල් උපයා ඇත්තේ කම්කරුවන්ට අඩු වැටුප් ගෙවමින් හා ඔවුන්ගේ ඔවුන් විවිධ දුෂ්කරතාවලට ලක් කරමින් බව කිව යුතුය.

ඔබලා පල්ලියට දුන් චෙක්පත් ආපසු ගෙන ගොස් පුළුස්සා දමන්න.අපට ලේ තැවරුණු මුදල් අවශ්‍ය නැහැ යනුවෙන්ද පාප් වහන්සේ පැවසීය.

2014 වසරේදී උන්වහන්සේ වතිකානුවට සම්බන්ධව සිටි සියලුම පාතාල කල්ලි ක්‍රියාකාරීන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගත්තේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.