නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පෙම්වතුන් පිටමං

indpndnceනිදහස් චතුරශ්‍රයේ පෙම්වතුන් පිටමං

නිදහස් චතුරශ්‍රයේ කතා බහ කරමින් සිටි යුවලක් ඡායාරූප ගත කිරීම නිසා ඇති වූ කලබලයෙන් පෙනී යන්නේ අපේ රටේ නිදහසට හිමි තැනයි.

නිදහස් චතුරශ්‍රයට එන අය රූපගත කරන බවට කිසිදු සදහනක් නැත.

එහෙත් ජයටම වීඩියෝ කෙරේ.

ආරක්ෂකයින් කියන්නේ ගැටුම හේතුවෙන් සිදුවීම වීඩියෝ කරන බවයි.

විකෘති ආශාවෙන් පෙලෙන කිහිප දෙනෙක් මේ රූප ගෙන බලන බව තතු දන්නෝ පවසති.ඒ ය වැඩ වසන තැන සංස්කෘතික පොලිසිය යැයි බෝඩ් ලෑල්ලක් එල්ලීම මැනවි.

සංස්කෘතික පොලිසියේ ක්‍රියා කලාපයේ ප්‍රශ්න කිරීමට ඒ මානවිකාවට තිබු හයිය පිළිබද අපේ සතුට.

එම ආරවුලේ වීඩියෝව පහතින්

 

[vsw id=”5Gi9ZXvwY3Q” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.