තම නිරුවත් වීඩියෝව පිළිබද අධිකරණයට කල හැඩුම්බර කතාව

sadfdghsfතම නිරුවත් වීඩියෝව පිළිබද අධිකරණයට කල හැඩුම්බර කතාව

Erin Andrews නමැති තරුණිය විවේකයක් ගැනීම සදහා හෝටලයකට ගොස් ඇත.

පසුව එම තරුණියගේ නිරුවත ය සිටි කාමරයට යාබද කාමරයේ සිටි පුද්ගලයෙකු විසින් වීඩියෝ කර අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබේ.

මෙම පහත ක්‍රියාව පිළිබද පසුව දැනගත් Erin Andrews තරුණිය එම පුද්ගලයාට නඩු දමා ඇත.ඒ 2008 වසරේදී ය.

පසුගිය දිනෙක එම නඩු තීන්දුව නිකුත් කළේය.

එහි දී හෝටලයට සහ පුද්ගලයාට නියෝග කර ඇත්තේ මිලියන 75ක වන්දියක් තරුණියට ගෙවන ලෙසයි.

එහි දී ඇය දෙනෙතේ කදුළු පුරවාගෙන මෙලෙස එම අමිහිරි අත්දැකීම පිළිබද විස්තර කළේය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.