අනුලාවේ හිටපු විදුහල්පතිනිය චෝදනා 23 වැරදි කරු වෙයි… දඩ ගසා ශ්‍රේණියෙනුත් පහළ දාලා….  

Anulaaඑල්ල වූ මූල්‍ය හා අක්‍රමිකතා චෝදනා 23කට වැරදිකාරියවූ අනුලා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනී නීලමනී මලවිආරච්චි අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට දෙවැනි ශ්‍රේණිය දක්වා නිල තත්ත්වය පහත හෙළීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නියෝග කර තිබේ.

එමෙන්ම ඇය අනුලා විද්‍යාලයෙන් ඉවත්කර  වෙනත් ස්ථානයක ස්ථානගත කිරීමටත්, ඇයගේ වැටුප් වර්ධක තුනක් පහත හෙළීමටත්, සිදුව ඇති අලාභය ලෙස රුපියල් තිස් දහසක් අය කර ගැනීමටත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට  තවදුරටත් නියෝග කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මෙම නියෝගය කර ඇත්තේ වසර පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ පැවති විධිමත් විනය පරීක්‍ෂණයෙන් පසුව ය. පාසලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේදී මුදල් අය කිරීම  ඇතුළු චෝදනා 69ක් ඇයට එරෙහිව එල්ල වී තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විධිමත් පරීක්‍ෂණයෙන්  චෝදනා 23කට වැරදිකාරිය වීම මත ඇයට මෙම දඩුවම් ලබා දී ඇත.

එහෙත් ඇය සේවයෙන් පහ නොකර යළි සේවයේ පිහිටුවීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ගත් තීන්දුව පිළිබද ගැටලු ඇතිවී තිබේ. චෝදනා එල්ල වීමෙන් පසු 2010 වසරේ සිට නීලමනී   මලවිආරච්චි අනිවාර්ය නිවාඩු යවනු ලැබ සිටියා ය. එම කාලය පුරාම ඇයට වැටුප් ගෙවීම විශේෂත්වයකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.