බන්දුගෙන් රක්ෂණ උපදෙස්

13787Bandu_Samarasinghe

චිත්‍රපට නළු බන්දු සමරසිංහ රක්ෂණ නියෝජිතයින් දෙදෙනෙක් ගෙන් ගැලවුනු අන්දම කොපි චැට් වැඩ සටහනට කියා සිටියේය.
මෙය අගනා උපදේශයක් වන නමුත් පොඩි පරහකට ඇත්තේ මේ දිනවල යුද්ධයක් නැතිවීමයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!