උගත මනා ශිල්ප මිළ නොවෙනා – උපාධිධාරීන් කම්කරු සේවයේ

labourවයඹ උපාධිධාරීන් 73 දෙනෙකු වයඹ පළාතේ පාසල්වල කම්කරු සේවයේ නිරත වී සිටින බව වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සන්ධ්‍යා රාජපක්‌ෂ මහතා පවසයි. මෙම කම්කරු සේවයේ නිරත උපාධිධාරීන් 73 දෙනා අතර කළමනාකාර උපාධිධාරීන් වාණිජ විද්‍යා උපාධිධාරීන් ද සිටිති. සනීපාරක්‌ෂක කම්කරුවන් ලෙස උපාධිධාරීන් දෙදෙනකු සේවය කරන කරති.

වතු කම්කරුවන් ලෙසත් රියෑදුරෙකු ලෙසත් උපාධිධාරීන් කීප දෙනෙකු සේවයේ නිරත වන අතරතුර පාසල් රාත්‍රි මුරකරුවන් ලෙස උපාධිධාරීන් සෑහෙන පිරිසක්‌ සේවයේ මේ වන විට නිරත වන බව රාජපක්‌ෂ මහතා පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ උපාධිධාරීන් මෙසේ රැකියාවල නිරත වීම නිසා මෙරට දැඩිව සමනාත්මතාව අගයන රටක්ත සේ ජාත්‍යන්තර අවධානයට පාත්‍ර වීමට ඉඩ ඇත.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.