මාධ්‍යටත් මන්දපෝෂණයද?

mediaපසුගිය දිනක, ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින්, 2017 ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය පිළිබඳ වාර්තාවෙහි මන්දපෝෂණය අතින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ඉහලින් සිටින බව පෙන්වා දෙනු ලබන බවට පලවූ මාධ්‍ය වාර්තා වැරදි බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනයෙන් 22.1%කට සාමාන්‍ය හා යහපත් තත්වයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ආහාර නොලැබීම එම වාර්තාවේ සඳහන් බවත් එය රටේ මන්දපෝෂණ ප්‍රතිශතය නොවන බව එම වාර්තාවේම සටහන් වන බවත් එම නිවේදනය මගින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

2016 ජන විද්‍යා හා සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්ගෙන් 17% ක් මන්දපෝෂණ තත්වයක් වන මිටි බවෙන් ( උසට ගැලපෙන බර) පෙලෙන අතර එය දකුණු ආසියාවේ අනිකුත් රටවල් හා සලකන විට අඩුඅගයක් වන බවද එහිම සඳහන් වේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය සඳහන් කර සිටින්නේ දකුණු ආසියාවේ අනිකුත් රටවල මෑත කාලීන දත්තයන් හා සසදන කළ ටිමි බව අඩුම රට ශ්‍රී ලංකාවයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුවද 20% ක අඩු අගයක් පෙන්වන ශ්‍රී ලංකාව මිටි බව අඩු රටකි. මෙම අගය නේපාලයේ 36% ක් වන අතර ඉන්දියාවේ 38% කි.

නමුත් සමීක්ෂණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්ගෙන් 15% ක් කෙටි කාලීන මන්දපෝෂණය නිසා ඇතිවන කෘෂ බවෙන් පෙ‍ෙළති. එම අගය කළාපයේ සමහර රටවල් හා සසදන විට ඉතා ඉහල අගයක් ගත්තද මැරැස්මස් හෝ ක්වෝශියොකෝර් වැනි උග්‍ර කෘෂ බවකින් යුත් දරුවන් පිළිබඳව වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට නොලැබේ. මන්දපෝෂණය නිසා සිදුවන ළමා මරණ හෝ උග්‍ර රෝගී තත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා නොවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.