ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කල දසාව සුභයි – ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල

economyශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2017 දී ජව ගැන්වී 2018 දී ප්‍රබල තැනකට පත් විය හැකි බව ජාත්‍යන්තර මුලය අරමුදල පවසයි. 2017 මුල් කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.8 කි. මෙය අපේක්ෂිත අගයට ඉහල අගයකි.

නියඟය හේතුවෙන් කෘෂි කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිව තිබෙන කඩා වැටීම නිසා අපේක්ෂිත ඉලක්ක අත්පත් කරගත නොහැකි වූ බව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙයි.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පවත්වා ගෙන යන වැඩ සටහන නිසි මාවතේ ගමන් කරන බව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ ප්‍රධානි රනිල් සල්ගාදු ප්‍රකාශ කළේය.

ගෝලීය ආර්ථික අභියෝග වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව ලබදීමට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කටයුතු කරණ බවයි රනිල් සල්ගාදු පෙන්වා දෙන්නේ. ශ්‍රි ලංකාවේ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය මුල්‍ය කළමනාකරණය කාර්යක්ෂම කිරීමට හේතුවන බවත්ත ම නිර්දේශ හා මෙම නව ප්‍රතිපත්තිය සැකසී ඇති බවත් රනිල් සල්ගාදු පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.