සුදු කරපටි රොබරි ගැන ෆේස් ටු ෆේස් කථා කරමු – අනුර කුමාර

බැඳුම්කර විමර්ශන වාර්තාව හා බරපතළ මූල්‍ය අපරාධ පරීක්‍ෂණ වාර්තා අද ලැබුණා. මෙම බැඳුම්කර වාර්තාව අධ්‍යයනය කරද්දී මැනැවින් පැහැදිලි වෙනවා. අදාළ ඇමැතිවරු, අගමැතිවරයා සහ මහ බැංකු අධිපතිවරයා මීට මැදිහත්වීමේ ස්‌වභාවය. ඒ වගේම මේ නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියා පටිපාටියේ තිබෙන දුබලතාවන්. ඒ නිසා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට කෝටි 850 කට වඩා හානි සිදුව තිබෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ හව්හරණ සඳහා තිබෙන අරමුදලෙන් තමයි මේ වංචාකරුවන් කෝටි 850 ක්‌ වංචාකර තිබෙන්නේ. මේ බැඳුම්කර කොමිසම් වාර්තාව මගින් මේ මහ බැංකු වංචාවට මොන තරම් ප්‍රබලයන් සම්බන්ධව සිටිනවාද, ඔවුන්ගේ අතු විහිදී තිබෙන්නේ කිනම් ආකාරයටද යන්න පැහැදිලි වෙනවා. මේවා සුදු කරපටි රොබරි. රටේ පහළ පන්තියේ මිනිසුන්ගේ මුදල් ඉහළ ඉන්න මිනිස්‌සු මොනතරම් ප්‍රමාණයකට අපහරණය කරනවාද යන්න මෙයින් පෙන්නුම් කරනවා.

කථානායක- හෙට අපට ඔය ගැන පක්‍ෂ නායක රැස්‌වීමේදී කතා කළ හැකියි.

දිසානායක මහතා- නෑ. එකඟ වුණා. ඒ වගේම අද තවත් වාර්තාවක්‌ සභාගත කළා. ඒ වාර්තාවේ තිබෙනවා පසුගිය පාලනය රාජ්‍ය ආයතන (බාධා)

සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා- අපි මේ ගැන විවාදයකට සූදානම්. මේ වාර්තාව නීතිපතිට, අල්ලස්‌ කොමසාරිස්‌ට යවා තිබෙනවා. වෙන මොනවද කරන්න කියන්නේ. ඔය කතා කරන්න හවසක රැස්‌වීමකදී.

අනුර කුමාර දිසානායක- රැස්‌වීමේදීත් කරනවා. රැස්‌වීමේදී කියන්න ඕනේ අගමැති එතන ඉන්නවා නම්.

සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා-මෙතුමා කියන දේවල් මේ වාර්තාවේ නෑ. මේවා ගොතන ඒවා.

අනුර කුමාර දිසානායක- මම කැමතියි මේක මේ මංකොල්ලකාරයන්, අපරාධකරුවන්ගේ මුහුණ බලාගෙන කියන්න. සභානායකතුමා කලබල විය යුතු නෑ.

අද සමහර අපරාධකරුවෝ නෑ. හිටපු ජනාධිපති තම බලය උපයෝගී කරගත් අයුරු, මැතිවරණවලට තම බලය උපයෝගී කරගත් අයුරු, ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනු නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගැටලු, ගැන සවිස්‌තරාත්මක තොරතුරු, රාජ්‍ය ආයතන තම දේපළ බවට පත් කරගත් අයුරු මේ වාර්තාවල සඳහන්. එනිසා මේ වාර්තා පෙබරවාරි 10 ට පෙර මේ සභාවේ සාකච්ඡා කළ යුතුයි.

කථානායක- අපි හෙට පක්‍ෂ නායක රැස්‌වීමේදී කතා කරමු

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.