ප්‍රේම කීර්ති ගේ කවියක්

premakeerthi-de-alwisදාස්පෙති මල්

ඔහු බිරිඳගෙන් ඈත්වි ජිවත්වේ.
ඔහුට සිඟිති දියණියක් සිටි
දියණිය සිටින්නී
බිරිඳගේ සෙවණේය.
මසකට වරක් දුව බලන්නට ඔහු
නිවසට යයි.

වරක් ගිය දවසක මිදුලේ වැවී තිබුණු
දාස්පෙති මල් පඳුරෙන්
ඇට මිටක් කඩා
“තාත්ති මේ ටික කොහේ හරි පැළකරන්නැයි”
දියණිය ඔහු අත තැබුවාය.

ඔහු ඒවා කමිස සාක්කුවේ දමාගත්තේය.
ඔහු නතරවී සිටියේ බෝඩිමකය.

ඔහුට එවා හිටවන්නට තැනක් නොතිබුණි.
ඔහු බෝඩිමට විත් ඒවා මේසය මත තැබීය.

***********

ඊලඟ මාසයේ දියණිය බලන්නට නිවසට ගිය විට
“තාත්ති මං අර දුන්න දාස් පෙති ඇටටික පැළවෙලාදැ “යි දියණිය ඇසුවාය.
“අනේ නැ දුවේ …!” ඔහු කීය

එදිනද ඔහු ඇයගෙන් සමුගෙන එන්නට පෙර
ඈ දාස් පෙති මල් පඳුරෙන් ඇට මිටක්
කඩා ඔහු අත තැබුවාය.

ඔහු එවා කමිස සාක්කුවේ දමාගත්තේය.
අනතුරුව බෝඩිමට විත් ඒවා මේසය මත තැබීය.

***********

ඊලඟ මාසයේ දියණිය බලන්නට නිවසට ගිය විට
“තාත්ති මං අර දුන්න දාස් පෙති ඇටටික පැළවෙලාද “යි දියණිය ඇසුවාය.daspethiyaa-mal
“අනේ නැ දුවේ …!” ඔහු කීය

එදිනද ඔහු ඇයගෙන් සමුගෙන එන්නට පෙර
ඈ දාස් පෙති මල් පඳුරෙන් ඇට මිටක්
කඩා ඔහු අත තැබුවාය.

ඔහු ඒවා කමිස සාක්කුවේ දමාගත්තේය.

***********

එදා අඳුරු රාත්‍රියකි.
ඔහු ගුරු පාරට ආවේය.
කළුවරේ පිය මැන්නේය.
හිටි අඩියේ පාරට පැනගත් සොරුන්
පිරිසක් ඔහු වටකරගත්හ. ඔහුගේ මුදල් පැහැරගන්නට තැත්කළහ.
බැරිම තැන ඔහු කැ මොර දෙන්නට හදත්ම
එක් සොරෙක් ඔහුගේ ලය පසා
කරගෙන යන්නට පිහිපාරක් ඇන්නේය.
ඔහු මැරි වැටුණි.

බියපත් සොරුන් ඔහුගේ මළකඳ දෙපයින් බිමදිගේ
ඇදගෙන ගොස් අසල වු පාළු කුඹුරක
මඩෙහි ඔබා යට කර දැමීය.

***********

ඊලඟ මාසයේ දියණිය ඔහු එනතුරු මඟ
බලමින් සිටියේය.
එහෙත් ඔහු ආයේ නැත.
ඔහුට කුමක් වී දැයි කිසිවෙක් නොදත්හ.

පාළු කුඹුරක දාස් පෙති මල් දාහක් පිපි තිබුණි.

මේප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ගේ ජීවිතයමද?

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.