පියයුරු නිසා කෝටිපතිනියක් වූ ලොව විශාලම ස්වභාවික පියයුරු සහිත කාන්තාව

Larde Brest1 -1ලොව විශාලතම ස්වාභාවික පියවුරු හිමි කාන්තාව ලෙස හඳුන්වන ඇනී හවුකින්ස් දැන් කෝටිපතිනියක්. ඇනී සිය ව්‍යාපාර ජීවිතය ආරම්භ කරලා දැන් ගෙවෙන්නේ 25 වන වසර. ඇනීගේ සැමියා වන ඇලන් ටර්නර් ඇයට හමුවුනේ 1991 වර්ෂයේ. ඒ වන විට ඔවුන් පෙම්වතුන් වශයෙන් කාලය ගත කළා. ඒ අතර තුර ඇනීගේ පියවුරුවල විශේෂත්වය හඳුනාගත් ඇලන් ඇයගේ ඡායාරූප සුවිශේෂී සඟරාවලට යවන්න කටයුතු කළා. එම ඡායාරූප රසිකයින්ගේ අවධානයට ලක්වුණා. ඒ අවධානය තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න ඇලන් ඇයට උදව් කළා. ඒ අතර ඔහු ඇයට යෝජනා කළා ඇයගේම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කරන්න. ඒ වෙබ් අඩවිය හරහා විශාල පියවුරු සහිත විවිධ විලාසිතා රැගත් ඡායාරූප නැරඹීමට ඇය රසිකයින්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වීම සඳහා ඇය අය කිරීමක් ච සිදු කළා. ඒ හරහා විශාල රසිකයින් පිරිසක් ඇති කිර ගැනීමටත් එමගින්  විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නටත්  ඇනී සමත් වූනා.

Norma Stitz has the world's largest tits

Larde Brest2

1999 වර්ෂයේ ඇය ලොව විශාලතම පියරු සහිත කාන්තාව ලෙස විරුධාවලිය ලැබුවා. ඒ වන විට ඇයගේ පියයුරු වල වටප්‍රමාණය සෙ.මි.109.22 ඇය භාවිතා කළේ 521 ප්‍රමාණයේ බ්‍රෙෂියර්. ඇයගේ පියවුරු වර්ධනය වන්නට පටන් ගත්තේ පස්වන වියේදී. නම වන විට පසුවන විට ඇනී බ්‍රෙෂියර් ඇදීම ආරම්භ කළා. ඒ වන විට ඇය ඇන්දේ 36D ප්‍රමාණයේ බ්‍රෙෂියර්.

2003 වර්ෂයේ අවාසනාවන්ත ලෙස ඇයගේ සැමියා මියගියේ පෙනහලුවල ඇතිවූ පිළිකාවක් හේතුවෙන්. නමුත් ඇය තම ව්‍යාපාරය වූ නිරූපණය ඇත් හැරියේ නැහැ. මේ වන විට ඇනී විවිධ රටවල සංචාරය කරමින් නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙසත් කටයුතු කරනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.