බිකිණි සාරි හැට්ට විලාසිතාවෙන් හැඩ වෙන ඉන්දීය දිගැසියන්

 

 

බිකිණි දුපත පැසිපික් සාගරයේ   හිරි ගලින් සැදුන ඉතා කුඩා දිවයිනකි.එහෙත් අද බිකිණිය ගැන බොහෝ දෙන දන්නේ ලදුනගේ සිරුරේ රැ සිරිය විදහා  දක්වන ,යටි කයත් පියයුරුත්  යාන්තමින් වසාලන ඇඳුමක් ලෙසිනි.

 

brigitte_bardot_and_her_bikini_2c                                                                                        Ursula_Andress_as_Honey_Ryder

බ්‍රිජට් බාඩෝ                                                                                                                                             උර්සුලා අන්ඩ්රෙස්

1940 ගණන්වල පැරිසියේLouis Réard විසින් එලි දැක්වුණු  බිකිණිය  මුළින්ම වෙරළට අදින ඇඳුමක් ලෙස ඉදිරිපත් වුනත් දැන් එය සාද වලට අදින ඇඳුමක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා.

මුල් යුගයේදී කතෝලික පල්ලිය කියා සිටියේ බිකිණි ඇඳීම පාපයක් වන බවයි.

 

එහෙත් බ්‍රිජට් බාඩෝ සහ උර්සුලා අන්ඩ්රෙස් වැනි නිළියන් නිසා බිකිණිය ක්‍රමයෙන් ජනප්‍රිය වෙද්දී  අසල්වැසි ඉන්දියාවේ විලාසිතා කරුවන් සාරිය සහ හැට්ටයට ගැලපෙන සේ බිකිණිය අනුවර්තනය කර ගත්තා.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.