මුස්ලිම් නායකයින් ගෙන් මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට හිරිහැර…………..

muslim-women-in-sadමුස්ලිම් ප්‍රජා නායකයින් විසින් මුස්ලිම් කාන්තා ක්‍රියාධාරිනියන් පිරිසකට කරන් හිරිහැර විද්වතුන් හා සිවිල් සංවිධාන රැසක් විසින් හෙළා දැක ඇත. කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් වූ අණ පණත් වල සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථා කමිටුවට කරුණු දැක්වූ මුස්ලිම් කන්තාවන් පිරිසකට ප්‍රජා නායකයින් පිරිසක් දැඩිව දෝෂාරෝපණය කරමින් සිටිති. මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරන මඩකලපුවේ කාන්තා සාමුහිකය කියා සිටින්නේ කන්තාවන් ගේ දියුණුව තකා වැඩ කරන මෙම මුස්ලිම් කාන්තාවන් පිරිසට ඔවුන්ගේ මතවාද හේතු කොට ගෙන හිරිහැර කිරීම තමන්ගේ දැඩි කණස්සල්ලට හේතු වී තිබෙන බවයි.

මෙම මුස්ලිම් කාන්තාවන් පීරිස ඉල්ලා සිටින්නේ ;
*විවාහය සඳහා වූ අවම වයස අවුරුදු 18 කරන ලෙස
*මුස්ලිම් දෑවැදී ක්‍රමය වූ කයිකුලි අහෝසි කිරීම
* මුස්ලිම් විනිශ්චය මණ්ඩල (Quazis) වලට මුස්ලිම් කාන්තාවන් පත් කිරීම
* පිරිමියෙකුගේ අනු මැතියකින් තොරව දික්කසාදයකට එරෙහිව අභියෝගය කිරීමේ හැකියාව කාන්තාවකට තිබිය යුතුය.

මේ ප්‍රකාශයට සහයෝගය දක්වමින් අත්සන් කොට ඇති පිරිස් අතරේ මුස්ලිම් වරුන් රැසක් සිටිති. අත්සන් තැබූ කාන්තාවන් අතරේ අගමැති බිරිඳ මයිත්‍රී වික්‍රමසිංහද සිටී.

Abha Bhaiya – India
Afkar Fazil – Student
Afrah Niwas – Univ. of Peradeniya
Ashila Niroshi – Standup Movement
Ashwiny.B
Asma Azhar – Student, University of Peradeniya
Ayesha Kidwai – Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
Azra Wazeer – Temporary Lecturer, University of Peradeniya
Bhavani Fonseka
Binda Pandey
Bisliya Bhutto – Kilinochchi
B.Gowthaman
Cayathri D
Damairia Pakpahan – Yogyakarta, Indonesia
Deanne uyangoda
Dinushika Dissanayake
Dr. Minna Thaheer – Policy Advisor/Activist & Researcher
Dr. Camena Guneratne
Dr.V. Rukmini Rao – India
Dyuti
Elankovan S.C.C
Elangeswary Arunasalam
Farhana Raheem – Legal Assistant
Fr.V.Yogeswaran
Hana Nayeem – Student
Harini Amarasuriya
Hashtag Generation
Hana Ibrahim
Hisham Muhammed – Management Accountant
Huriyyah Fahim Hameed, Assistant Researcher
Iman Fahim Hameed – Research and Lab Management
Indrani Rajendran- Independent Consultant Colombo
Kamani Jinadasa
Kamla Bhasin – India
Karththiha Thananjan
Kamayani Bali Mahabal feminist and human rights activist, India
Kalyani Suntharalingam
Kapoor, Women’s rights activist, Kolkata, India
Kumudini Samuel – Women and Media Collective
Koalisi Perempuan Indonesia
Kuhanithy Kuhanesan
Kayathry Yasothanan
K.Kandeepan
Letchumanan Kamaleswary
Mangaleswary Shanker – Attorney-at-Law
Manouri Muttetuwegama
Malathi de Alwis
Mariam Siddeeque
Marisa de Silva
Mariam Muhammed – Housewife
Mariam Wadood – Attorney-at-Law
Mumthaz Ansar – Temporarily Instructor ELTU
Muhammed Naufer – Accountant
M. A. Nuhman formerly Professor of Tamil, Univ. of Peradeniya
Paba Deshapriya
Prof. Carmen Wickramagamage – Univ.of Peredeniya
Prof. Maithree Wickramasinghe
Navaranjini Nadarajah Sureka
Prematha Namasivayam
Rafia Gulani Women’s Rights Activist
Rahini . B
Rajany Rajeswary – Feminist, Jaffna
Ranitha Gnanarajah – Attorney-at-Law
Ramzi Shahabdeen – Accountant and Business Analyst
Rajaluxmi Kandaiyah
Rita Manchanda South Asia Forum for Human Rights
Ruki Fernando
R Vasuky
Sarala Emmanuel
Sara Wazeer – Student, Sherwood Girls’ College, Ambatenna
Sankhitha Gunaratne
Saba Ismail – Aware Girls
Saadia Haq – Human rights journalist and feminist, Pakistan
Saswati Ghosh- HOD and ASSOCIATE PROF, Economics. City College. Kolkata
Setheeswary.Y
Shanthi Sivanesan
Shahul Hameed Hasbullah – Formerly Prof. in Geography,University of Peradeniya
Shamra Wazeer – Student, Loyal Ladies’ College, Polgolla
Shamil Mansoor – Chartered Management Accountant
Shanaz Mansoor – Accountant
Shafani Riyas – Preschool Teacher
Shyamani Hettiarachchi
Sitralega Maunaguru
Sivamohan Sumathy University of Peradeniya
Sritharuni Sritharan
Sriranjini Thiyagarajah
Sr. Nichola Emmanuel
Sumithra. S
Sumika Perera -Coordinator, Women’s Resource Centre
Suhanthini Thiventhiram- Kilinochchi
Suthaharan Kanagaretnam
S. Renuka
S.Rahini
S.Ithayarani
S.Loganayaki
Tasneem Hamead
T.Devarany
Thavachchelvi Rasan
Thavachchelvi
Udeni Thewarapperuma –Attorney At Law
Uma Chakravarti
Vanie Saimon
Vasanthakala Pratheepan
Vasuki Jeyashankar – Women’s Rights Activist
Venushri Puvaneswaran
Vijitha Ehamparanathan – Trincomalee
Vijayaluxmi Seharuban
Zaheer Mohamed- HOTEL Manager, Grange Hotel, London
Zulhama Fazil – Student

Organisations/networks
Affected Women Forum – Akkaraipattu
Beyond Beijing Committee Nepal
Centre for Policy Alternatives (CPA)
Centre for Promotion and Protection of Human Rights, Trincomalee
Gramya Resource Centre for Women – India
Joint Women’s Programme – India
Mannar Women’s Development Federation
Northern Women Action Advocacy Network(NWAAN) – Vavuniya
Programme on Women’s Economic Social and Cultural Rights (PWESCR) – India
Peshraft Foundation for Human Rights, Pakistan.
SAFA for ESCR , South Asian Feminist Alliance
Suriya Women’s Development Centre, Batticaloa
The Grassrooted Trust
Women In Need
Women’s Coalition for Disaster Management(WCDM)
Youth Advocacy Network Sri Lanka

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.