ලංකාවේ තරුණියන්ට සැමියෙක් හොයා ගැනීම අමාරු වෙයිද?

girlලෝකයේ කාන්තා ජනගහනය වැඩිම රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවට 17 වැනි ස්ථානය ලැබී ඇතැයි ලෝක ජනගහන දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේ දී පෙනී යයි. 2016 ජනගහන දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සියයට 51.9ක් කාන්තාවන් වීමෙන් මෙම ස්ථානය ලැබී තිබේ.

ලොව කාන්තා ජනගහනය වැඩිම රට බවට පත්ව ඇත්තේ සියයට 54ක් කාන්තාවන් සිටින ලැට්වියාවයි. දෙවැනි ස්ථානයේ සියයට 54.0ක් කාන්තාවන් සිටින ආර්මේනියාව සිටින අතර ලිතුවේනියාව තෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ එහි ජනගහනයෙන්ද සියයට 54.0ක් කාන්තාවන් සිටීම හේතුවෙනි. සියයට 53.7ක් කාන්තාවන් සිටින යුක්රේනය හා සියයට 53.5ක් කාන්තාවන් සිටින රුසියන් සමූහාණ්ඩුව හතරවැනි හා පස්වැනි ස්ථානයන්ට පත්ව ඇත. ලෝක ජනගහන දත්ත සටහන අනුව 1970 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය වී ඇත්තේ සියයට 48.5කි. එය 1990 දී 49.5ක් බවට පත්ව ඇති අතර, 2000 වර්ෂයේ දී මුල්වරට සියයට 50 ඉක්මවා තිබේ.

කාන්තා ජනගහනය අතින් දකුණු ආසියාවේ සියලු රටවල් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා පහළිනි.

රාජ්‍යයන්හිය. රටවල් 62ක හෙවත් ජනගහන දත්ත මේ සලකා බලා ඇති රාජ්‍යයන්ගෙන් සියයට 33.69ක පමණක් කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය ඉක්මවා පිරිමි ප්‍රතිශතය වැඩි වී තිබේ. අඩුම කාන්තාවන් ප්‍රතිශතයක් දක්නට ලැබෙන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කාන්තා ප්‍රතිශතය සියයට 27.1කි. කටාර් රාජ්‍යයේ කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය සියයට 27.8කි. ඕමානයේ කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය සියයට 33.5කි. බහරේනයේ කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය සියයට 38.1කි. අනෙක් සියලු රටවල කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය සියයට 43 ඉක්මවා ඇති බව ලෝක ජනගහන දත්ත වාර්තා අනුව පැහැදිලි වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.