ලංකාවේ මව්වරු සුපිරියට මව් කිරි දෙති- ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

breast-feedingසියයයට හැටකට වඩා දරුවන්ට මව් කිරි ලබා දෙන රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව එක්ව සිටී. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හා එක්ව මව් කිරි ලබාදීම පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර කාර්යාංශය විසින් ලබාදෙන ලද වාර්තාවකට අනුව ලෝකයේ රටවල් 194 ක් අතුරින් සියයට හැටකට වඩා මව්කිරි දෙන රටවල් ඇත්තේ 23 ක් පමණි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත ටීම් සට්න් පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මව්වරුන් ගෙන් 82% ක්ම පළමු මාස හය තුළ මව් කිරි පමණක් ලබා දීම විශාල ජයග්‍රහණයක් වන බවයි.

“මේ ලැබූ ජයග්‍රහණය පවත්වා ගෙන යෑමට අප කැප විය යුතුයි” ටීම් සට්න් පැවසීය.

පිටිකිරි දීම සීමා කරමින් 1981 දී පැනවූ ජාත්‍යන්තර එකඟතාවට අනුමැතිය මුලින්ම ලබාදුන් දුන් රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව සිටී. මව් කිරි ලබා දීම දරුවාට මෙන්ම මවට ගුණදායක බව පර්යේෂණ වලින් හෙළිදරව් වී තිබේ.

පලමු මාස හය තුළ දරුවන්ට පාචනය සහ නිව්මෝනියාව වලක්වා ගැනීම සඳහා මව් කිරි උපකාරී වේ. අගෝස්තු 01 සිට 07 දක්වා කාලය මව් කිරි දීම පිළිබඳ ලෝකය දැනුවත් කිරීමේ සතිය ලෙස නම් කොට තිබේ.

Prenatal-health-education_3

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.