වරප්‍රසාද නොලත් ගැහැණු ළමුන් සඳහා විවේක් ඔබ්රෝයිගෙන් පරිගණ

vivek_oberoi1

බොලිවුඩ් ජනප්‍රිය නළු විවේක් ඔබ්රෝයි ඉන්දියාවේ මතුරා ප්‍රදේශයේ අධ්‍යාපනය ලබන වරප්‍රසාද නොලත් ගැහැණු ළමුන් සඳහා පරිගණක ලබා දුන්නා.

පරිගණක ආශ්‍රිත දැනුම ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් අනාගතයේ ඔවුන්ගේ කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව පෙන්වාදෙන විවේක් පරිගණක ඇතුළු කාර්මික දැනුම වර්ධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවද කියා සිටිනවා.

කෙසේ නමුත් ඔබ්රෝයි පවසන්නේ ගැහැණු ළමුන්ගේ සහ සමාජීය සුභ සිද්ධනය සඳහා ඔහුට ලබාදිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

මීට ඉහතදී ද උසස් සමාජ ක්‍රියාවන් රැසකට ඔහු දායක වී තිබෙනවා. ඒ අතර ලේ දන්දීම සහ ඇස් පරිත්‍යාග කිරීමට පොරොන්දු වීම වැනි කාර්යන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.