ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා කරුවන් අතර වඩාත්ම ජනප්‍රිය වර්ණ මොනවාද ?

 

Red and Yellow makes it glitter!

 

fashion 10s_42

විලාසිතා ලෝකයේ අලුත් කඩයීම්!

පෙරදා ඕඩර් වලට ලැබුණු ඇගලුම් පමණක් ලෝක වෙළදපොළට යවමින් සෑහීමට පත් වු ශ්‍රි ලංකාවේ ඇගලුම් කර්මාන්ත අලුත් කඩයිම් කරා සංක්‍රමණය වෙන බවක් දක්නට ලැබෙනවා.

නිතර පැවැත්වෙන විලාසිතා සංදර්ශන නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා නිර්මාණ කරුවන් අතර නව ප්‍රබෝදයක් දක්නට ලැබෙනවා. පසුගියදා අවසන් වු කලම්බු ෆැෂන් වීක් (Colombo fashion week) සංදර්ශනයේදි නැවුම් නිර්මාණ රැසක් දක්නට ලැබුනා.

fashion8s_24

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා කරුවන් අලුත් අත්හදා බැලීම් කරන බවත් පෙනෙන්නට තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා නිර්මාණ කරුවන් තදපාට භාවිතා කරන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ.

දීප්තිමත් හිරු  එළියෙන් නැහැවෙන රටක විලාසිතා කරුවනුත් ඒ දීප්තිය  තම නිර්මාණවලට ගොනු කරගැනීම ගැන වරදක් කියන්න බැහැ නේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා කරුවන් අතර වඩාත්ම ජනප්‍රිය වර්ණ දෙක ලෙස රතු සහ කහ නම් කළොත් ඔබ ඊට එකග වෙනෙවාද?

 

girlfashion3

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.