අවුරුදු 8ක දැරිය දූෂණය කල පුද්ගලයාට කාන්තාවන්ගෙන් දඬුවම්

video indianවයස අවුරුදු 8 ක දැරියක් අපයෝජනයට ලක්කළ පුද්ගලයෙකුව දෑත් බැඳ දමා පහරදෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.