ඇලස්කාව හැර අන් සියළු ප්‍රාන්ත වල ඡන්ද විමසීම අවසන්…………..

hillary-trump-1පුර්ව මත විමසුම් අනුව ඉදිරියෙන් හිටියේ හිලරි ක්ලින්ටන්ට  48%  මනාපයක් හිමි වූ අතර ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට 44% යි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.