ඉන්දියාවෙන් පකිස්තානයට ගීතමය තිළිණයක්

india-pakistanතමන්ගේ 70වන නිදහස් දිනය සමරන පාකිස්ථානයට ඉන්දියාවෙන් ගීතමය තිළිණයක් ලැබී ඇත. වොයිස් ඔෆ් රාම් නැමති අන්තර්ජාල නාලිකාවේ මෙම ගීතය ඉදිරිපත්ව ඇති අතර මේ සඳහා පදනම් වන්නේ විශ්වාස, සාමය හා බලාපොරොත්තුව පිළිබඳව සංකල්පයන්ය. එහි තනුව ඉන්දීය ජාතික ගීතය මත පදනම්වී ඇත. මේ ගීතය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉන්දීය තරුණ තරුණියන්ය. ඔවුන් ප‍්‍රාර්ථනා කරන්නේ දෙරට අතර ඇති නොහොඳ නෝක්කාඩුව හමාර වී අළුත් යුගයක් උදා වනු ඇති බවයි. ඔවුන් කියා සිටින්නේ සුභ උපන්දිනයක් පාකිස්ථාන් යනුවෙනි. මෙම ගීතයට දැවැන්ත ප‍්‍රතිචාරයක් ලැබෙමින් පවතී.

 

 

0

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.