ගඟට වැටුන මුව පොව්වෙක් බේරා ගත් දිරිය දරුවා

 

 

බංග්ලාදේශයේ නොආකාලි ගම්මානයට ඇද හැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවෙන් ගඟ පිටාර ගලද්දී ගඟට වැටුන මුව පොව්වෙක් බේරා ගන්න
තම දිවි නොතකා පැන්නෙ බිලාල් .

 

huff2b

 

දැඩි සටනකින් මුව පොව්වා බේරා  ගෙන  බිලාල් ගොඩට පීනුවා .

huff1

 

 

 

Boy Saves Drowning Baby Deer

 

 

ඒ පලාතට ගොස් සිටි වන සත්ව ඡායාරූප ශිල්පී හසීබුල් වහබ් ගේ කාචයේ මේ අනුවේදනීය මොහාත සටහන් වුනා .
(හෆින්ග්ටන් පොස්ට් කාරුණික අනුග්‍රහයෙනි )

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.