ජිමී ගෙන් වත් ඇත්ත කියන හැටි ඉගෙන ගමු

jimmy-walesජිමී වේල්ස් සිය සගයින් සමග එක්ව 2001 ජනවාරියේදී විකිපීඩියා විශ්වකෝෂය ඇරඹියේය. ඉන් නවමසක් ගත වන විට විශ්වකෝෂයට ලේඛන දසදහසක් එක්වුණි. 2003දී ලක්ෂයකි. 2004දී දසලක්ෂයකි. දැන් විකිපීඩියාව ලොව ප්‍රධන පෙළේ විශ්වකෝෂයයි.

දැන්  ජිමී අළුත් වැඩකට අතගැසීමට සුදානම් වෙයි. ඒ ඇත්ත කියනපුවත් සේවාවක් ආරම්භ කිරීමටයි. මෙම පුවත් සේවාවට පුවත් සපයන්නේ ලොව පුරා විසිරී සිටින පුරවැසි මාධ්‍යවෙදීන්ය. ඒ පුවත් සංස්කරණය කරන්නේ වෘත්තීය මධ්‍යවේදීන්ය. මේ තුළින් ඇත්ත කියන පුවත් කලාවක් බිහිවෙන බව ජිමී විස්වාවශ කරයි.

මෙවැනි පුවත් පත කලාවක් ගැන සිතා බැලීමට ශ්‍රී ලංකාවටත් කාලය උදාවී ඇත. මන්ද යත් ශ්‍රී  ලංකාවේ මාධ්‍ය මුලික වශයෙන්ම කරන්නේ ඇත්ත කීමට වඩා තමන්ගේපැත්ත බේරා ගැනීම වන හෙයිනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.