දේශගුණයෙන් බැට කෑම් හමාරයි!

weatherමයිකොසොෆ්ට් ආයතනයේ ප්‍රධානී, බිල් ගේට් ගේ අනුග්‍රහය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කැනඩා සමාගමක් විසින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයෙන් ඉවත් කළ හැකි තාක්ෂණයක් සොයාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ලෝකයේ මෙතෙක් කාබන් ඩායොක්සයිඩ් පරිසරයට වැඩිපුර මුදා හැරීමෙන් සිදුවන දේශගුණික විපර්යාස මේ මගින් වලකා ගැනීමට මං පෙත් විවර වනු ඇත.

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයේ වැඩි වීමෙන් සූර්යාගේ සිට පොලොවට එන විකිරණ උරා ගෙන වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යාම සිදුවේ. එවිට අයිස් කදු දියවීම, ගොඩබිම් ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීම ජල උල්පත් සිදීයාම මෙන්ම එමගින් නියං කාල වැඩිවීම සහ කාන්තාර ස්වභාවය වැඩිවීමක් දන්නට ලැබේ.

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයෙන් ටොන් එකක් මුදා හැරීමට වර්තමානයේ ඩොලර් 600 ක් වැය වන අතර මෙම නව තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් ටොන් එකක් ඩොලර් සියයකට ඉවත් කළ හැකි වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.