හිලරි හැක් වෙයි..

Hilary 1ඇමරිකානු ජනාධිපති අපේක්ෂිකා හිලරි ක්ලින්ටන් ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට අදාළ පරිගණක සියල්ලට පරිගණක හැකර් ලා ඇතුළු වී ඇතැයි ඇමරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

අලුතින්ම එල්ල වී ඇති මේ සයිබර් ප්‍රහාරය නිසා  ඩිමොක්ක්‍රටික් ජාතික සභාවෙ සහ ඩිමොක්ක්‍රටික් මැතිවරණ ව්‍යාපාර කමිටුවේ පරිගණක තුළ තිබූ දත්ත වලට බලපා තිබේ. එම සයිබර් ප්‍රහාරය රුසියානු රජය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ඒජන්තයින් ගේ වැඩක් බවත් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයට බලපෑම් කිරීමට කටයුතු කරන රුසියානු කුමන්ත්‍රණයක් බවත් ඇමරකාව චෝදනා කරයි.

එහෙත් වොෂින්ටනය විසින් සිදුකර ඇති එම ප්‍රකාශය හෙලා දකින බවත් පිලිකුල් සහගතව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන බවත්  රුසියාව පවසයි.

ඇමරිකානු රහස් ඔත්තුසේවාව මේ  පිලිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.