ෆේස් බුක්වලට වැට බඳින්න පැපුවා නිව්ගිනියා සැරසේ!

facebookව්‍යාජ ගිණුම් සහ ඒවායින් රටට වන බලපෑම සලකා බලා මාසයක කාලයක් සඳහා ෆේස්බුක් තහනම් කිරීමට පැපුවා නිව්ගිනියා රාජ්‍ය තීරණය කර තිබේ.

මෙම මසක කාලය තුල කෙතරම් පිරිසක් ෆේස් බුක් භාවිතා කරන්න්නේ ද කියා සොයා බැලීමටත් 2016 සම්මත කර ගත් අන්තර්ජාල අපරාධ පනත උල්ලංඝනය කරන අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එම රජය සැලසුම් කර ඇත..

ලොව පුරා බිලියන 2 කට අධික පිරිසක් ෆේස්බුක් සමාජ ජාලා භාවිතා කරයි. නමුත් පැපුවා නිව්ගිනියා කොතරම් ප්‍රමණයක් ෆේස් බුක් භාවිතා කරනවාදැයි හදුනාගෙන නැත.

ලෝක බැංකුවේ දත්ත අනුව මිලියන 8 ක ජනගහනයක් ඇති පැපුවා නිව්ගිනියා රාජ්‍ය යේ 10% කට අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.