අන්තවාදයන් පැතිරේ නිදැල්ලේ……………

racismධර්මේ,
කාසිම්,
රාජසුන්දරම්,
මෙහෙ වරෙල්ලා
අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා
මේ ලෝකය
යහපත් තැනක් කරමු මිට වැඩිය..

යැයි ලීවේ මහගම සේකරයන්ය බොදුනුවන් ශ්‍රී පාදය යැයි හැදින්වූ තැන හින්දු බැති මතුන් සිවනොලි පාදම් යැයි හදුන්වද්දී ඉස්ලාම් බැතිමතුන් එතැන Adams Peek යැයි හදුන්ව ගත් අනෙක ගේ හැගීම් වලට සංවේදී වෙමිනි.

දැන් හෝටලයක් හදන බව කියමින් අන්තවදය පැතිරෙමින් පවතී. සංහිඳියාව ගැන කථා කරමින් ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් පෙනීසිටින ජනාධිපතිවරයාත් අගමැතිවරයාත් නිශ්ශබ්දය. නීතියේ ආධිපත්‍ය රැකෙන්න ඕනේ, ජාතිවාදය ආගම්වාදය අවුස්සන එවුන් කුදුව්ට දලාඋසාවි දාන්න’ යැයි කියන්න කෙනෙක් නැත.

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ඇත..එහි ප්‍රධානියා දෙමළ ත්‍රස්තවාදීන් ගේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ඇසක් අහිමි කරගත් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනියයි. මේ කාර්ය සාධක බළකාය පැතිරෙන ආගමික අන්තවාදය ගැන කුමක් කරන්නේදැයි දන ගැනීමට අප ඔවුන්ඇ මතුවෙමු.ප්‍රධානියා සමුළුවකය.ප්‍රතිචාරයක් ලදොත් එයත් පල කරමු. මේ දේශප්‍රේමිය ගේ දෙසුමට සවන් දෙන්න.මොනවා වුනත් මේ කියන්නේ ඇත්ත යනුවෙන් කියන බොහෝ දෙනෙක් සිටින බව අපි දනිමු.sripadasripada1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.