ඕකිඩ් අධිරාජණීය-ප්‍රබන්ධය දිග හැරෙයි මෙතැන

 

orchid take

ඕකිඩ් මල අතිසුන්දරය. ඒත් හලාහල විෂ ඒතුල සඟවා තැබිය හැක. ඕකිඩ් අධිරාජීනියත් එසේමය. අන් චීමින්  ලේඛිකාව චීනයේ තහනම් පුරවරයට එබී බලා ඕකිඩ් රැජිණගේ  සෞම්‍ය ගතිගුණ යට සගවා තිබුනු කුරිරු බව තම “ප්‍රින්සස් ඕකිඩ්” නැමති කෘතියෙන් ලොවට හෙලිදරව් කලාය.

ලිංගික මායම් මෙන්ම බිහිසුණු කුමන්ත්‍රණද ඕකිඩ් අගරැජිණ දුටුවාය.

දුප්පත් කමේ පීඩාවෙන් මිදීම සදහා පියා අහිමිව  ගම් දනව් පසු කොට ඕකිඩ් රැජින අගනගරය කරා පැමිණියාය. තහනම් නගරයේ කොටු පවුරින් ඇතුලට පැන ගත්ත ඇය අධිරාජ්‍යයාගේ 4වන ශ්‍රේණියේ බිසවක තැනට පත්වුවාය.

එහෙත් ඇයට තව බොහෝදුර යන අධිෂ්ඨානයක් තිබිණ. ගණිකා නිවසකට ගොස් අධිරාජ්‍යයාගේ පහස ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය රතිකාම කලාව ප්‍රගුණ කළාය.

අධිරාජ්‍යයාගෙන් ලද  කලලය ඇයට තව  බොහෝ දේ ගෙනා අතර,  තවත් බොහෝ දේ අහිමි කලේය. චීනයේ අවසන් අධිරාජිණියගේ ජීවිතය වටා ගෙතුනු මේ ප්‍රබන්ධය දිග හැරෙයි මෙතැන.

පිවිසෙන්න-කියවන්න- හිතන්න- දිග හැරෙයි ඕකිඩ් රැජිණ මෙතැන දිනපතාම

 

orchid-princes

 

 

The setting is China’s Forbidden City in the last days of its imperial glory, a vast complex of palaces and gardens run by thousands of eunuchs and encircled by a wall in the center of Peking. In this highly ordered place – tradition-bound, ruled by strict etiquette, rife with political and erotic tension.

සබැඳි පුවත්

One thought on “ඕකිඩ් අධිරාජණීය-ප්‍රබන්ධය දිග හැරෙයි මෙතැන

  • May 8, 2015 at 5:10 pm
    Permalink

    කාලීන තොරතරැ තවත් ඇතල් කරන්න – සුපුන්

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.