දුම්කොළ සමාගම ඔළුව නමන්න සුදානම් නැහැ

smokeingl)

No-to pictorial warning  from Ceylon Tobacco-Why?

සිගරැට් පැකට්වල සියය ට   අසුවක පමණ පදාසයක් වැසෙන සේ අවවාදාත්මක රූ පමය දැන්වීම් යෙදිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත ව තිබෙනවා .

ඒත්  දුම්කොළ සමාගම ඔළුව නමන්න සුදානම් නැහැ .

දැනට මේ පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණයේ    නඩුවක් විභාග වන හෙයින් ඒ පිළි බඳව තීන්දුව මැයි මාසේ නිකුත් වන තෙක්    අවවාදාත්මක රූපමය දැන්වීම් යොදන්න තමන් එකඟ නැති බවයි දුම්කොළ සමාගම කියා සිටින්නේ .

අධිකරණය මොනවා හිතුවත් ඊට පාර්ලිමේන්තුව අභිබහවා යා හැකිද?

 

smokeing1

රූපමය අවවාද යෙදීම  මග හැරීම

ලෝක සෞඛ්‍ය සන්විධානය මෑතකදී කළ සමීක්ෂණයකට අනුව දැනට දුම්බොන පිරිසෙන් සියයකට පනහක් පමණ දෙනා අකාලයේ  මිය යනු ඇත .

මේ    දුම්බොන්නන් හැමදෙනාම පාහේ සිතන්නේ තමන් අර බේරෙන සියයට පනහට අයත් විය හැකි බවයි .

එහෙත් රූපමය  අවාදය දෙස  බලන දුම්බොන්නන් හට තම විශ්වාසය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා තම සිත් හා අරගලයක යෙදීමට සිදුවේ .

මේ අරගලය හේතුවෙන් දුම්බීම  අඩුවීම හෝ ඇත හැරීම සිදුවිය හැකිවෙයි .

මේ බව දන්නා දුම්කොළ සමාගම්  රූපමය අවවාද යෙදීම  මග හැරීමට හැකි සියල්ල කරනු ඇත .එහෙත් සමාජයකට ඊට ඉඩ දිය හැකිද ?

sirisena

මේ අතර වාරේ දුම්කොළ සමාගම් වර්ණවත් පැකට් සිගරැට්  පැකට් මුද්‍රණය කොට වෙළඳ පලට ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ඇත .

අප රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන අන්දමට නම් වසරකට බිලියන 190 ක් පමණ සිගරට් නිසා ඇතිවන ගැටළු විසදීමට සදහා වැයවෙයි.

එසේ නම් සිරිසේන ඇමතිතුමනි පාර්ලිමෙන්තුවත්  ඕකේ එක  දුන්නානම් මන්ද පමාවෙන්න කරණා ?

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.