ප්‍රමිතිය බාල වුවත් මුදල් ගෙවීමේ උත්සහයක්

pc01uthuruඋතුරු මැද පළාතේ ගංවතුරෙන් හානි වූ මාර්ග 53ක් ප්‍රතිසංස්කරණය ලිරීම නිසි ටෙන්ඩර් කැදවීමකින් තොරව විවිධ ආයතන වලට ලබා දී එම ඉදි කිරීම් නිසි ලෙස ඉදිකර නොමැති බව පර්ර්ක්ෂණ වලින් හෙළි වීම නිසා ඉතිරි ගෙවීම් වශයෙන් රු.මිලියන 1100කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම නවතා තිබියදී එය නැවතත් ගෙවීමට උ.මැද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටින බව මාධ්‍යට වාර්තා වී ඇත.

ඉහත ගෙවීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් යෝජනා කර ඇත්තේ ඔහු විසින්ම මෙම මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්දයෙන් පත් කලඒක පුද්ගල තීරකයෙකුගේ වාර්තාවක් අනුවය.ඔහු විසින් මෙම මාර්ග 53න් 5ක් පමණක් පරික්ෂා කර ඒ අනුව ලබා ගත නියැදි පරීක්ෂණය මත ඒබීසී ගල් මිශ්‍රණය සියලුම මාර්ග වලට යෙදීම මිලිමීටර් 100ක් සේ සලකා හා පස් පිරවීම ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරවම සිදුව ඇතැයි සලක ටෙන්ඩර් කරුවන්ට මුදල් ගෙවීමට යෝජනා කර ඇත.

එමෙන්ම මේ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විගකනාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ද උ.මැද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීවරයාගේ විගණන විමසුමක් 2013 පෙබරවාරි 8 දින කැඳවා ඇත.විමසුමට අනුව මෙම ටෙන්ඩර් ප්‍රදානයේ දී ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නොසලකා හැරීම, අධිකාරි බලය ඉක්මවා කටයුතු කිරීම,අනුකුල නොවූ ගෙවීම්, ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් පිලිබඳ විමසා තිබුන ද මේ වනතුරු එයට පිළිතුරු සපයා නැති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරංචි මාර්ග පවසා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.