මානව හිමිකම් සුරකින ‘ග්‍රේඩ් A’ රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවත්!

human rightsශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සුරකින බවට විශ්වාසය තැබූ ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය A ශ්‍රේණිය දක්වා ඉහළ දමා ඇත. මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති දීපිකා උඩුගම පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය පසුගිය කාලය තුල මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට සම්මත කළ නීති හා ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරය අනුව මෙම උසස්වීම ලැබී ඇති බවයි.

මේ උසස් වීමත් සමගම ශ්‍රී ලංකාවට මානව හිමිකම් සැසිවාරයට සහභාගි වීමේ අවස්ථාවද නිල වශයෙන් හිමිවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.