අලුත් වුණු පරණ මෝස්තරය…

Front throng1 - 1තොන්ග්” යනුවෙන් හදුන්වන බිකිනි මොස්තරය අභිබවා දැන් “ෆ්‍රොන්ට් තොන්ග්” හෙවත් “ෆ්‍රොන්ග්” බිකිනි මෝස්තරය ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින බව අලුත්ම විමර්ශනයකදී අනාවරණය වෙනවා.. 80 දශකයේ ජනප්‍රිය වූ “බේ වොච්” රූපවහිනී මාලා නාටකයේ තරුණියන්ගෙ රසවිල යන්තම් වසාදැමූ මේ බිකිනි මොස්තරයේ ඇති විශේෂය නම්, එමගින් සම්පූර්ණ පාදය උකුල දක්වාම නිරාවරණය වීමයි. මේ මොස්තරය නැවත පණ ලැබීමට ආසන්නම හේතුව ලෙස දැක්විය හැක්කේ  පසුගිය මස මියාමිහි පැවති “මියමි ස්විම් වීක්” නම් මෝස්තර දැක්මයි. මියමි ස්විම් වීක් හා එම විලාසිතාව වැලඳගත් තරුණියන් කිහිප Front throng1 -1 1 1දෙනෙකුගේ ඡායාරූප යි මේ.Front throng1 -1 1.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.