ඔලිවේරා දැවූ ගින්න…

ඔලිවේරා
ඔලිවේරා

යුගල කිමිඳුම් පැනීමේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනකුගේ පුවතක් රියෝ 2016 ඔලිම්පික් උළෙල කලඹමින් හඹා යනවා. 20 හැවිරිදි ඉන්ග්‍රිඩ් ඔලිවේරා හා 17 හැවිරිදි ගියෝවන්නා පෙඩ්‍රොසො මේ දෙන්නායි. දැඩි මානසික බැඳීමකින් හා ඒකාඝ්‍රතාවයකින් කළයුතු ක්‍රීඩාවක් වන යුගල කිමිඳුම් පැනීමේ තරගයට බ්‍රසීලය නියෝජනය කරමින් මේ දෙපළ සහභාගී වුණා..

ගොන්සාල්වේස්
ගොන්සාල්වේස්

නමුත් අවසාන තරඟයට පෙරදින රාත්‍රියේ 20 හැවිරිදි ඔලිවේරාගේ රාගී සිත කැළඹුණා.  ඒ ගින්න නිවා ගන්න ඇය ඇගේ කාමරයට ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩකයකු වූ පෙඩ්‍රෝ ගොන්සාල්වේස්ව රැගෙන ආවා. ඇයත් සමඟ කාමරය බෙදාගන්නා ඇගේ සහයිකා ගියෝවන්නා මෙයට කැමති වුනේ නෑ. මොකද පසුදා ඔලිම්පික් පදක්කමකට තරග කරන්න තියනෙ හින්දා. . නමුත්  ගියෝවන්නාගේ දෑස ඉදිරියේම මේ දෙපළ ගිනිගත් රාගය නිවා ගන්න වියරුවෙන් වගේ හැසිරුණා. ඒ වියරුව පාන්දර වනතුරුම තිබුණා.. බැරිම තැන ගියෝවන්නා  වෙනත් කාමරයක  රැය පහන් කලා…

 ඉන්ග්‍රිඩ් ඔලිවේරා හා හැවිරිදි ගියෝවන්නා පෙඩ්‍රොසො ගේ ගර්හිත පිම්ම...
ඉන්ග්‍රිඩ් ඔලිවේරා හා හැවිරිදි ගියෝවන්නා පෙඩ්‍රොසො ගේ ගර්හිත පිම්ම…

අවසානයේ තරඟයේ අවසාන ස්ථානයට ඔවුන් දෙපළ පත්වුණා… සියල්ලම අභිබවා හැගීම් මතුවෙනකොට ඔහොම දේවල් වෙනවා…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.