කටේ ඇගිලි ගසා ශෘංගාරය ඉපදවීමේ උන්මාදනීය හිමිකාරිණිය.

MF1කුඩාකල නරක පුරුද්දකියි දඩුවම් ලැබූ “ඇඟිලි කටේ ගැසීම” දැන් උන්මාදයක් බවට පත්වෙලා.. ශෘංගාරත්මක
ලෙස ඇඟිල්ල කටේ ගහගෙන සෙල්ෆියක් ගෙන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදාගැනීමේ මෙම උන්මාදයට රුකුල් දෙන්නේ ඉන්ස්ටග්‍රම් අන්තර්ජාල සේවාවයි.. තවම 18 වන වියේ පසුවන ඇමෙරිකානු රූපවාහිනී රියලටි තරුවක හා නිරූපිකාවක වන කෙලි ජෙනර් “ෆින්ගර්-මවුතින්” උන්මාදයේ  ඉදිරියෙන්ම සිටින තරුව ලෙස සලකනවා..
MF2

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.