ක්‍රීඩකයන්ගේ පුද්ගල දක්ෂතා සහ ලිංගික කටයුතු අතර සම්බන්ධයක් තියනවලු….

Sport2සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම තම සහකාරිය/සහකරුවා දැනුවත් කලයුතු පර්යේණයක් ඔලිම්පික් පුහුනුකරුවෙක්වන වෛද්‍ය මයික් යන්ග් විසින් සිදුකොට තිබෙනෙවා. එහිදී ඔහු ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් 21 දෙනෙකුගේ දත්ත ආශ්‍රයෙන් ලිංගිකව එක්වීම / ස්වයං වින්දනය ලබන වාර ගනණ හා පුද්ගලික දෂතා අතර පවතින ඥාතීත්වයක් සොයාගත්තා..

ඒ අනුව දිනපතා ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වල නිරතවන ක්‍රීඩකයන් නිතරම ඉහල පුද්ගලික දක්ශතා පෙන්නුම් කරනවා..

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.