කැප කළ තරම…..

ජනප්‍රිය ඇමෙරිකානු නලු නිලි යුවලක් වූ කිම් බසින්ගර් හා ඇලෙක් බල්ඩ්වින්ගේ දියනිය වූ 20 හැවිරිදි අයර්ලන්ඩ් බල්ඩ්වින් තම මව අනුව යමින් නිරූපිකාවක් වශයෙන් ඉහලම තලයට පැමිනියා… හැබැයි ඇය එතනට පැමිනීමට බොහෝ දේ අතහැර මහත් කැප කිරීමක් කලා..ඒ බව ඔබට ඡායාරූප වලින් ඔබට ඒ බව පෙනෙනවා ඇති..MO1 MO2

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.