කිම් ගේ නිදහස…

Kim 2-1මේ දිනවල මැක්සිකෝවේ නිවාඩුවකට ගොස් සිටින කිම් කාර්ඩශියන්ට නිදහසේ ඉන්නට පැපරාසීන්ගෙන්නම් ඉඩක් ලැබුනේ නැහැ… කිම්ගේ ප්‍රියතම වර්ණය වූ ලා දුඹුරු පැහැ කොමුපිලියෙන්  සැරසී ටෙනිස් ක්‍රීඩාව වර්ණවත් කරන අයුරුත්, තම මිතුරියක සමඟ කෙලිදෙලින් සැරිසරන අයුරුත් ඔවුන් තම කැමරාකාච වල සටහන් කරගෙන තිබුනෙ මේ ආකාරයට…

Kim 1Kim 3

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.