කිම් ලද දඩුවම…

Kim Kardashianනිතරම මනා හැඩයකින්යුත් තම සාරවත් පසුපස ගැන උදම් අනමින්, එහි ශෘංගාරාත්මක ඡායාරූප ලොවට පෙන්වමින්, පිරිමින් පමනක් නොව ගැහැනුන්ද ඇවිස්සූ කිම් කාර්ඩිශියන් ඊයේ අගනා සරදමකට ලක් වූවා.
ඊයේ දහවල ඇය පැරීසියේදී සුපුරුදු පරිදිම නිතඹ නලවමින් රස දසුන් මවමින් ගමන් කරද්දී, ඇස් රතුකරන විහිලුකරුවෙකු වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ විටලි සෙඩියුක්, දෙනෝදහක් බලා සිටියදී කිම්ගේ නිතඹ සිපගත්තා.
විටලි අර්ධ වශයෙන් ඔහුගේ සතුට ලබාගෙන ඇගේ ආරක්ෂකයන් හමුවේ පසුබැස පලාගියා.. මේ අලකලංචියෙන් පසු සිහි එලවාගත් කිම්, විටලිට විරුද්ධව නීති මගින් ක්‍රියාකරන බව පැවසූවා.
Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.