කුණු හැලුවෙ නැතත් කමක් නෑ

Lisa Appleton - Big Brotherකුණු අරන් දැමීම සැම රටකම සැමියන්ගේ රාජකාරියක්. නමුත් රතුපලස මත තම සුරූපී සිරුරේ හැඩමවා පෙන්වා නොනැවතුන නිරූපිකාවන් තම කෝමල රේඛා පැපරාසීන්ට සිත්සේ රූ ගත කර ගන්නට අනගි අවස්තාවක් ලබාදී ඇත්තේ පෙම්බරයන්ටද ඉසඹුවක් ලබාදෙමිනුයි. ඒ තමන් විසින්ම කුණුබාල්දිය හලාඒමේ රාජකාරිය භාරගනිමින්.

මේ සතියේ පැපරාසීන්ව මුලින්ම අවුස්සනු ලැබුවේ බිග් බ්‍රදර්හි තරුවක් වූ lisa appleton, ඇය ඇගේ මනා පසුපස නිරාවරන කලාපමනක් නොව එකී ශරීරාංගයේ කිරුලහිමි කිම් කාර්ඩිෂියන්ටද අභියෝග කරනු ලැබුවේ කුණුබක්කිය වෙත ගිය ගමනේදීයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බොහො පැපරාසීන් නිරූපිකාවන්ගේ කුස්සි පිටුපස ඉව අල්ලන අතර, නිරූපිකාවන්ද යන්තම් විලිවසාගනිමින් කුණුරැගෙන යාම කරන බවනම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.