මාර්නි නිරුවත් දෙපයින් ඇවිද ගියාය…

Marnie-Simpson 23සිකුරාදා රාත්‍රියේ සෙලිබ්‍රිටි බිග් බ්‍රදර් වැඩසටහනින් පසු සෙනසුරාදා  පැවති සාදය අවසාන වූයේ පසුදා පාන්දරයි. වැඩසටහනේ සිත් පැහැරගත් තරුව වූ මාර්නි සිම්ප්සන්, ඇගේ තිරයේ සැමියා වූ ලෙවිස් බ්ලූර් සමඟ මධ්‍යම රාත්‍රිය වනතුරු සාදයේ සිටිමුත් හිටිහැටියේ අතුරුදහන් වූවා… පසුදා උදෑසන එහෙන් මෙහෙන් ඇඳුමක් දමාගත්  මාර්නි, ලෙවිස් රැඳීසිටි හෝටලය අසල නිරුවත් දෙපයින් ඇවිදිනු පැපරාසීන්ට හසුවූවා…

මාර්නි නිරුවත් දෙපයින් ඇවිද ගියාය...
මාර්නි නිරුවත් දෙපයින් ඇවිද ගියාය…

Marni 36

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.