සංවර චාර්ලට්…

charlatබේවොච් මාලා නාටකයේ සුරූපිනී චාර්ලට් මැකිනි පසුගියදා එලි දැක්වූ පීට් යොර්න්ගේ ගීතයක මනා නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරමින් තම රසිකයන් අමන්දානන්දයට පත්කළා..

තවම 23 වන වියේ පසුවන චාර්ලට් සංවර තරුණියක් වශයෙන් ප්‍රසිද්ධයව සිටියා… මේ රූප රාමු පෙළ දැක්කම අපටත් එය මුසාවක් නොවන බව සිතුනා…

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.