සාරා මාලු බාපු හැටි

Fishing111සාරා ජීන් අන්ඩර්වුඩ් ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ ප්ලේබොයි සඟරා නිරූපිකාවකටත් වඩා, තම ජනප්‍රියත්වය ගැනම සමාජ ජාල ඔස්සේ පුරාජේරු කියාගන්නා එකියක වශයෙනුයි. කෙසේ නමුත් ඇය පෙනීසිටින “මාලු බානා ලිය” ගීතය දින 3ක් තුලදී මිලියන 30ක ජනතාවක් බලා තිබුණා..

එම වීඩියෝවේ විශේෂය වන්නේ  ප්ලේබොයි සඟරාවේ ඇඳුම්වලට වඩා ඉතා සීලාචාර ඇඳුමින් ඇය සැරසී සිටීමයි.sara_jean_underwood

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.