සුදු පාට පරාදයි…

white4pngමෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිනියන් ලෙස, සුදු තරුණියන් නිරතුරුවම ලොවපුරා ප්‍රකටව සිටිනවා. එහෙත් එම කලාවේ නව මානයක් දැන් එලිදැක්වෙමින් පවතිනවා.. ඒ සමේ වර්ණයටම ආසන්න ඇඳුමින් සැරසුණු නිරුවත් මෝස්තර නිරූපනයයි… මේ ක්ෂේත්‍රයේ විරාජමාන වෙමින් සිටින්නේ සුසුදු යුවතියන්ට වඩා අඳුරු පැහැ සමක් සහිත යුවතියනුයි… දැනට අප්‍රිකානු තරුණියන් පෙරමුණේ සිටියත් නොබෝ කලකින්ම ඔවුනට වඩා මනා සිරුරු ආකෘතියකින් හෙබි ආසියතික යුවතියන් එය ආක්‍රමණය කරාවි යැයි මෝස්තර නිරූපණ විශේෂඥයන් පවසනවා..white1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!