සුපර් ෂෝ බබලවන රසවතිය…

එම්ටීවී නාලිකාව විසින් ස්පාඤ්ඤයේ විකාශනය කරන “සුපර් ෂෝර්” රියැලිටි වැඩසටහන එංගලන්තයේ “ජියොර්ඩි ශෝර්” වැඩසටහනේම ස්පාඤ්ඤ කොපියක්. එහෙත්  එංගලන්තය අභිබවා ස්පාඤ්ඤ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනයාමට මේ වැඩසටහනේ සිටින තරුවකට  හැකි වුනා. ඇය නමින් එලට්ට්‍රා මියුsuper showරා ලැම්බොර්ගිනි. තවම අවුරුදු  21 යි.  ඇය මේ වැඩසටහන කාන්තියෙන් බබලවනවා බව වැඩසටහන් නිශ්පාදකයන් කියා තිබුණා. මේ සමඟ පලවන්නේ ඒ රූපගතකිරීම් අතර ලබාගත් ඡායාරූපයකුයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.