හිම සේ නිරුවත් වීම

lindsey-vonnනිරූපිකාවක් නිරුවත් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් තම පොතක් ප්‍රචාරය කරගැනීමට ක්‍රීඩිකාවක නිරුවත්වීම පිලිබඳ කතිකාවතක් ඇතිවී තිබෙනවා…
හිම මත ලිස්සායෑමේ ක්‍රීඩිකා ලින්ඩ්සේ වොන් තම නවතම කෘතියෙන් ශක්ති සම්පන්නබව රූමත්කමේ නව මානය බවත් කාන්තාවන්ට එය ලබාගන්නා අකාරය ගැනත් විස්තර කරනවා.lindsey-vonn4
සම්පූර්ණ සිරුරම වැසෙන සේ ඇඳුමින් සැරසී  කරන හිම මත රූටායෑමේ ක්‍රීඩාවේ ලෝක කිරුල  දැනට හතර වරක් හිමිකරගෙන සිටින ලින්ඩ්සේ, එම ලිස්සායන ඉරියව්වේම නිරුවත් ඡායාරූපයක් පලකරමින් පිරිමසන්නට හදන ඇරියස් එක කුමක්ද ? මාධ්‍ය එසේ  විමසනවා..

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.