කොණ්ඩෙ කපන කොටි බාබර්”- ළමා කතන්දරය

catoonකොණ්ඩෙ කපන කොටි බාබර්”- පොඩිත්තන්ට විනෝදාත්මක කතන්දරයක් [කාටූන්]- Rohini Nilekani ලියා, Angie හා Upesh සිත්තම් කළ “The Haircut” ළමා කතන්දරයේ සිංහල ප්‍රතිනිර්මාණය.

ශ්‍රී නිවාස් මාමා කොණ්ඩය කපා ගන්න දැරු වෙහෙස සහ ගැටළුව විසඳා ගත් අපුරුව

හඬ- නයෝමි ගුණසිරි

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.