ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස්ට මිනිත්තු 3ට ලක්ෂ 150ක්

Jacqueline Fernandezඉන්දීය රිදී තිරයේ සුරුපිනිය බවට පත්ව සිටින ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් මෑතකදී උත්සවයකදී ඉදිරිපත් කල විනාඩි තුනක නර්තනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් ලක්ෂ එකසිය පනහකට අසන්න මුදලක් ලැබී තිබේ. මැති ඇමතිවරුන් සහභාගි වූ මහෝත්සවයකට සහභාගී ඇයට මෙම ගෙවීම සිදු කරද්දී අනෙකුත් ඉන්දීය කල ශිල්පිනියන් විමතියට පත්ව සිටිති.

මේ වන විට ඉතා ඉහල මිල ගණන් ගෙවන වෙළඳ දැන්වීම් ගණනාවකටම ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් පෙනී සිටියි. ඇය අසුන් පැදීමට ඉගෙන ගන්න ආකාරය මෑතකදී  Times of India  ඡායා රූප පෙළ ගැස්මකට තේමාව විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.